Xanti Learning

Xanti Learning is een standaard Learning Content Management System (LCMS).


Flexibel
Met Xanti Learning kunt u alle soorten vragen aanmaken. Ook kunt u zelf vragen templates produceren. Enkele voorbeelden:
 • Enkele keuze selectierondje (radiobutton)
 • Enkele keuze selectierondje en open antwoordmogelijkheid
 • Meerkeuze selectievakje (checkbox)
 • Meerkeuze selectievakje en open antwoordmogelijkheid
 • Pull-down menu
 • Open antwoordmogelijkheid
 • Open antwoordmogelijkheid voor e-mail adressen
 • Open antwoordmogelijkheid voor getallen
 • Datum antwoordmogelijkheid

Met bovenstaande vraagvormen kunnen ook nieuwe vraagvormen worden gemaakt. Enkele voorbeelden:
 • Ja/Nee
 • Waar/Onwaar
 • Juist/Onjuist
 • Stelling A/B is juist/onjuist

Elke vraag heeft uitgebreide mogelijkheden wat betreft opmaak en content. De volgende bestandstypen kunnen o.a. worden gebruikt bij elke vraag:
 • Plaatjes - .gif, .png, .jpg, .jpeg
 • Filmpjes - .mov, .mpg, .mpeg, .mp4
 • Geluidsbestanden - .mp3, .mp4
 • Flash-bestanden - .swf

Een vraag kan interactief worden gemaakt door directe feedbacktekst op een gegeven antwoord in te stellen.

Alle scores van de cursisten worden automatisch bijgehouden, en elke cursist kan zijn eigen scores inzien.

In het beheer is aan te geven welke cursus een gebruiker mag of kan doen.

Prijzen
Een Xanti Learning licentie kost € 150,- per maand.
Xanti Learning